SLYNGELINJE FOR MINDRE BIGÅRD – OG NÅR SKAL JEG AUTOMATISERE?

Uansett bigårdens størrelse, vil birøkteren sette egne krav til effektivitet og rasjonell drift. Når det kommer til mindre bigårder har vi satt opp et forslag som er både effektivt og rimelig i anskaffelse. Vi fokuserer på selve slyngelinjen, da honningbehandlingen ikke utgjør prinsipielle forskjeller mellom liten eller større bigård dersom honningen skal selges til forbruker eller forhandler. En mye enklere behandling gjelder imidlertid for honning som skal leveres til oppkjøper.

Slisseapparat som erstatter både skreller og løsner

Slisseapparatet eller «Slisseren» er en patentert design som gir en enkel og overlegen åpning av sellene uten at skrellevokset fjernes. Apparatet løsner også lynghonning ved at rullene er formet slik at honningen kommer i bevegelse og derved blir flytende slik at den kan slynges. Slisseapparatet erstatter derved både skreller og løsner. 

Slisseapparatet betjenes ved at honningtavla føres ned mellom slissene som roterer når tavla føres ned og opp og tavla kan deretter settes rett i slynga. Enklere kan det ikke bli. Begge sider blir åpnet samtidig. Alle andre manuelle metoder krever omplassering av rammen flere ganger under prosessen, og tar lenger tid enn ved bruk av slisseapparatet. I løpet av 5 minutter kan en åpne 30 rammer og plassere disse i slynga, dvs. at normal kapasitet er 6 rammer per minutt. Ikke noen annen manuell metode er like hurtig som denne. Slisseapparatet kan benyttes til alle typer rammer.

Slyngetiden for sommerhonning kan settes til 5 minutter og lyng til 15 – 20 minutter. Skal en ha ny slynge kan en ut fra dette anslå størrelsen på slynga for å få et tidseffektivt arbeid i slyngerommet, og evt. benytte flere tangensial- eller radialslynger for å utnytte slisserens kapasitet.

Vi ser på tidsbesparelsen som dens aller største fordel, men noen andre fordeler kan nevnes:

 • Den utgjør kun en liten investering i forhold til maskiner som gjør samme jobben.
 • Den utfører både skrelling og løsning samtidig og opp til en viss størrelse på bigården gjør den slike maskiner overflødige
 • Konstruksjonen er enkel og det medfører at vedlikeholdet blir enkelt
 • Den bruker ingen varme eller strøm, men tavlene bør på forhånd være temperert til slyngetemperatur.
 • Den har ingen skarpe kniver, og det er derfor ingen fare for å skade seg på apparatet
 • Spill av voks er minimalt, og sparer biene for den tiden det tar å reparere tavlene
 • Det minimale voksavfallet gjør at du får ca. 15 % mer honning enn ved bruk av konvensjonelle skrellemetoder
 • Du trenger derfor ikke skrue eller presse for gjenvinning av honning
 • Selve rammen til slisseapparatet er laget av kraftig polyetylen og slissene er dreiet av en 50 mm aluminiums aksel i en CNC-maskin som sikrer høy presisjon i utførelse. Materialene er svært holdbare.
 • Polyetylenrammen beskytter rullene fra skade, selv om apparatet skulle falle i gulvet.
 • Slissene åpner alle sellene, selv om tavla er ujevnt bygget med groper.

Ved skrelling i en konvensjonell skrellemaskin, hender det at deler av tavla ikke er skrellet. Dette skyldes gjerne ujevnheter eller groper i tavla, og det som kniven ikke har tatt må da skrelles manuelt. Om kniven justeres til å skrelle dypere, vil det resultere i enda mer honning som må hentes tilbake i en skrue eller presse.

Hvis du synes at slissene ikke er åpne nok, kan du skyve rammen gjennom slissene en eller flere ganger til, og om du ønsker det, i andre retninger. Uansett hvor mange ganger du ønsker å skyve ramma gjennom, vil du ikke få like mye voksavfall og honningspill som du får ved andre typer skrelling.

Utseende på tavla etter åpning er ikke noe å bry seg om. Voksen vil forbli på tavlene og biene vil bruke denne voksen til å reparere tavlene, og det raskere enn de vil gjøre ved andre metoder for skrelling, og en kan formode at biene vil kunne bruke den sparte tiden og energien til andre gjøremål i kuben. Biene forbruker ca. 1,5 kg honning for å produsere 1 kg voks.

Foto nederst viser en tavle etter den er slynget. En ser at sellene er helt åpnet og at voksen henger igjen på tavla og honningen er slynget av.

Slisseapparatet leveres med ett års garanti fra vår US leverandør.

Budsjettpris

En kan regne ca. 12.000,- ex mva, levert kunden, for dette apparatet som vist på foto.

SLISSER ER OGSÅ BRUKT I AUTOMATISKE SKRELLEMASKINER, SOM DA ER EN KOMBINERT SKRELLEMASKIN OG LØSNER. DETTE BETYR AT PRISEN PÅ AUTOMATISKE SLYNGELINJER KAN REDUSERES BETRAKTELIG! SE MER UNDER AUTOMATISKE SLYNGELINJER!

 • Slisseapparatet montert i standard ramme. Tavla føres ned og trekkes opp igjen. Ved særlig seig honning kan dette gjøres flere ganger uten at tavla blir ødelagt, og i andre retninger om en vil.

 • Slissene vises i tavla der sellene nå er åpnet, og formen på slissene gjør at honningen også blir løsnet. Har vært testet både på manuka og lynghonning med godt resultat.

 • Foto viser tavla etter slynging. Det meste av voksen henger igjen på tavla og biene bruker dette til reparasjon, som tar et par dager. De spares for å produsere egen voks.

Kommentarer

06.09.2021 10:17

Dieter Schürer

Eg er veldig interessert i dette slisseapparatet, kor fort kan du levere til Selje (6740) or korleis kan eg bestille og betale?