Locke2016_Article_NaturalVarroaMite-survivingApi

Mite resistance is possible for A. mellifera honeybees
around the world

KAN VI KVITTE OSS MED MIDDEN?

VEILEDNING I BRUK AV DRONNINGISOLATOR:

Dronningisolatoren består av en avlang eske som kan plasseres mellom tavlene. Dimensjonene er 240x360x12 mm. I sidene er det kalibrerte slisser 3,95x30 mm, hvor biene kan komme gjennom, men ikke dronningen.

Når dronningen plasseres i isolatoren har hun ikke muligheter til å legge egg og bifolket kan derved holdes fritt for yngel til hun slippes ut igjen (Etter 9 dager sjekkes om det er laget dronningceller i yngelkassen, fjern og brenn disse). Dronningen vil pleies i isolatoren, og isolatoren med dronningen kan evt. oppbevares eller brukes i et annet dronningløst samfunn dersom dette skulle være ønskelig.

Dronningisolatoren benyttes når samfunnet skal behandles for yngelsykdommer. I et bifolk med fravær av droneyngel holdes dronningen i 21 dager, og dersom det er droneyngel til stede, holdes hun i 24 dager. Etter dette flyttes bifolket inn i desinfisert kube og dronningen kan slippes tilbake på tavlene. På denne måte kan American foulbroodPaenibacillus larvae, European foulbroodMelissococcus (Streptococcus) pluton, Bacillus alvei, Enterococcus faecalis (Streptococcus apis), Bacillus laterosporus (Bacillus orpheus), paragniletsBacillus paraalvei og andre yngelsykdommer behandles uten medisinering. Alt kubemateriell der dronningen var isolert desinfiseres straks i henhold til gjeldende forskrifter.

Sykdommer på voksne bier, for eksempel akarapidoz– Acarapis woodi, cepticemia– Pseudomonas apisepticum, colibacillosis– Esherichia coil og andre behandles ved isolasjon av dronningen i 9 dager. Etter 9 dager er all yngel lukket.  Dette bør gjøres ved temperaturer mellom 25 – 35 °C. Den forseglede yngelen tas ut og kan benyttes til avlegger med tilsetting av ungbier og dronning fra friske bifolk. 

For tropilelapsozTropilaelaps clarea må dronningen isoleres i en periode på 60 – 90 dager. Et godt resultat er garantert hvis kuben settes i god avstand fra smitteområdet. Dette kan utføres under utførelse av de nevnte yngelsykdommene.

Varroamidden dør naturlig i en alder av 160-210 dager, avhengig av forholdene. Ved riktig bruk av isolatoren vil bifolket bli helt kvitt midden, og det er selvsagt viktig at alle bifolk i området behandles samtidig.

Den yngelløse perioden forlenger livet til biene og skaper et samfunn med fysiologisk unge bier som kan leve i inntil ca. 400 dager. Dette er bier som ikke har produsert forsaft til 3 – 5 dager gamle larver. De biene som har produsert forsaft i hele larveperioden lever bare ca. 40 dager.

De nevnte tiltakene gjør det mulig å behandle biene for alle infeksiøse sykdommer, og dette vil gjenopprette immunsystemet, som var blitt redusert og vil fortsette å svekkes ved bruk av medisiner.

Isolatoren har forsøksvis blitt benyttet til å oppbevare flere dronninger i samme bifolk. Dersom biene først har akseptert dronningene, kan flere for eksempel overvintres i samme kube. Isolatorene med dronninger settes inn samtidig i en dronningløs kube, fortrinnsvis med unge bier. Hittil har vi likevel ikke lykkes med overvintring av mer enn en dronning i samme kube, men forsøkene fortsetter. Det har alltid vært en overlevende dronning i de kuber vi har forsøkt å innvintre flere, og vi har heller ikke tapt en eneste dronning der vi har buret bare en. Tavlene bør selvsagt stå på "kaldbygg" ved buring om vinteren. Og ved buring f.eks. 1. september og utburing 10. mars vil ALL VARROA VÆRE NATURLIG DØD - UTEN BRUK AV KJEMIKALIER.

Du kan finne ut mer om formål og resultater som er oppnådd ved bruk av isolatoren i boken: “The technology of the bee treating without injurious to health medication”, Ya. P. Khmara, Kiev – 2011.

Dronningisolatoren ble introdusert i Norge ved Øygardsbi (www.oygardsbi.com) i 2014 og diverse spede forsøk er i gang mhp overvintring av flere dronninger med sikte på å kunne ha dronninger for salg tidlig på våren. Rapport om forsøket vil komme straks kubene blir åpnet for sesongen.

Varroa har vi knapt sett på Vestlandet, og derfor har vi ikke startet forsøk mhp midden. Imidlertid er de som har mye midd hjertelig velkommen til å være med på å gjennomføre seriøse tester. Ta i så fall kontakt med John Strandabø på telefon 97075409, eller på e-post john@oygardsbi.com.

Øygardsbi samarbeider med oppfinneren i Ukraina og vi er de første som har tatt isolatoren i bruk i Vesten. Metoden er derfor ”ny” her og ventelig møtes metoden med litt skepsis i første omgang, men riktig utført skal du være kvitt krabaten.

Buring av dronninga for å bli kvitt midden er i de senere år gjennomført i noen sesonger i Ukraina med dokumenterbart gode resultater, og vi har notert oss at det nå fattes interesse for metoden i noen mer vestlige land.

Første tilfelle vi kjenner til av vellykket overvistring ved buring av dronninger er fra Romania i 1958 (Foti). Metoden er derfor ikke helt ny, men buring mhp å kvitte seg med Varroa og yngelsykdommer er av nyere dato. 

 

John Strandabø 05.02.15