Dette skulle egentlig ha vært den mest omfattende seksjonen her på hjemmesiden, men den er også den som er mest arbeid med å få til. Derfor kan det nok ta litt tid før den blir slik vi gjerne ønsker at den skal være.

Den skal først og fremst værre opplysende og presentere det vi mener kan være aktuelt at både vi og andre birøktere produserer som vårt bidrag til folkehelsen. Vi vil forsøke å dele vår lille kunnskap om bienes produkter med andre, og vi skal være klar over at det finnes så mye mer viten å hente i i faglitteratur som alle og enhver kan finne på "nettet" om en gir seg til å lete der.

Birøkten er iferd med å utvikle seg til mye mer enn honningproduksjon, og det fordi stadig flere blir oppmerksomme på de mange helsemessige gevinstene ved bienes produkter. Dette er stikkord i denne forbindelse:

Bigift

Honning

Dronning-gele

Bivoks

Podmore

Drone homogenat

Pollen og bibrød

Voksmøll

Propolis

Apizan

Stoffene benyttes innen det som kalles Apiterapi. Den underliggende hensikt i all medisin burde være å fri folk fra sykdommer. Moderne medisin gjør ikke det. Moderne medisin går i mange henseende ut på å stille smerte, ikke hele.

De forskjellige biproduktene styrker immunsvaret og tilfører en rekke stoff til kroppen. Jevnlig bruk av biproduktene og andre naturmidler er viktig. Det er din kropp og din helse. Sett deg inn i hvordan disse produktene kan brukes og styrke, og evt. gjenvinne en god helse.