Merverdi ved pollinering

For birøkteren som leier ut kubene, kan det være av interesse å vite hva som er en fornuftig leiepris per kube. Det finner du en beregning på her.