Når bør jeg gå over til en automatisk slyngelinje?

Det er vanskelig å gi et eksakt råd om dette, men et av kriteriene er tiden som blir brukt i slyngerommet, og hvor mange dager eller uker en kan avsette til dette. Kvalitetsmessig bør honningen behandles raskest mulig og ikke utsettes for nevneverdige høye temperaturer over lengre tid.

Utgangspunktet kan være hvor mange tavler en i snitt regner med å slynge per sesong. Har en for eksempel 40 produksjonsfolk med 3 skattekasser per kube, blir det 1200 tavler å håndtere. La oss si at en slyngesekvens med lynghonning tar 20 minutter inkludert inn- og utlasting av slynga. Avhengig av slyngetype beregnes antall slyngede tavler per time. Tar slynga 30 rammer, får vi slynget maks 90 rammer i timen. Slynger en på kveldstid, antas at en har 4 effektive timer ledig til dette og at det da blir slynget 360 rammer per kveld, og selve slynginga er unnagjort på 3 kvelder. I praksis vil det nok ta noe lenger tid enn denne beregningen viser, der det ikke er regnet med andre forefallende oppgaver som inntreffer, og den videre behandling av honningen kommer i tillegg.   

I en automatisk slyngelinje vil vi kunne slynge atskillig flere, opptil 100 tavler i en sekvens, der hver sekvens også tar 20 minutter, eller like lang tid. Her bruker vi utelukkende horisontalslynger, som best kan sammenlignes med en radialslynge.

Og her kan vi sette inn en automatisk slissemaskin, som åpner opptil 16 tavler i minuttet, og med en slik maskin blir rammene løsnet samtidig. Maskinen representerer ikke noe mindre enn en revolusjon i moderne birøkt.

Foran slissemaskinen plasserer vi en de-boxer, som løfter alle rammene i kassen og plasserer disse på et kjedetrekk som mater slissemaskinen. Som nevnt tidligere er egen løsner nå unødvendig og store penger er spart. De slyngeklare tavlene føres på stativ til slynga, som eksempelvis tar 80 tavler per sekvens.

En slissemaskin arbeider om lag dobbelt så raskt som en skrellemaskin og løsner og med et godt avstemt anlegg vil en kunne komme opp i 2500 tavler per 8 timers arbeidsdag. En bigård med 200 produksjonsfolk vil eksempelvis ha 6000 rammer å slynge fra skattekassene, og selve slynginga utføres på 2 – 3 arbeidsdager.

Til venstre er vist en populær de-boxer som illustrerer godt funksjonen.

Budsjettpriser

Automatisk slissemaskin                    100.000,-

De-boxer                                              40.000,-

Horisontalslynge 60 rammer    50.000,-

Enkelt in-line filter                   15.000,-

Honningpumpe                                    12.000,-

Frakt                                         30.000,-

Sum X mva levert kunde                   247.000,-

Budsjettpriser gjelder ikke som tilbud, men gir en ide om investeringskost.

En komplett slyngelinje vil i tillegg bestå av filter, pumpe og tanker, og vi gir gjerne et bindende tilbud basert på kundens ønske og behov.

Vi er overbevist om at de som i dag investerer i et fornuftig opplegg med tilstrekkelig kapasitet blir de som klarer seg best inn i fremtidens birøkt. Dette fordi det vil bli vanskeligere å investere og etablere leveranser i et trangere marked etter hvert som birøkten effektiviseres og moderniseres, og det derved blir mulig for de vel etablerte å produsere større volum og øke sine markedsandeler.

I det etterfølgende er gitt noe informasjon om konvensjonelt utstyr for moderne honningproduksjon, uten at vi har satt dette sammen i en slyngelinje. Vi håper likevel at dette kan være til hjelp når en setter opp ønskemål for egen slyngelinje, som må tilpasses behov, plass, driftsopplegg og trekkgrunnlag.

 

 

  • Automatisk slissemaskin, slisser opp 16 tavler per min

  • Automatisk slissemaskin, inntak av tavler med kjedetrekk for fremføring fra de-boxer

  • Enkel de-boxer som løfter samtlige tavler ut fra kasseni en operasjon. På ene siden er det praktisk å ha en stand for manuell fjerning av voks fra bærelister g underlister, før rammene løftes ut.