NOZEVIT BESTÅR AV KUN SERTIFISERTE ORGANISKE PRODUKTER

Bruk kun noen få dråper NOZEVIT og du trenger ikke å bekymre deg mer, hverken om Nosema apis eller Nosema ceranae. NOZEVIT reduserer antall Nosemasporer dramatisk. NOZEVIT kan gis både i fordeig og i flytende for. Bifolket utvikles raskere og immunforsvaret bedres. Økt vitalitet øker utrenskningsevnen og NOZEVIT bør derfor alltid tilsettes ved foring.

NOZEVIT er produsert kun fra sertifiserte organiske produkter. NOZEVIT er effektiv og økonomisk i bruk. Meget positive og dokumenterte resultater (se diagram ovenfor). Dette er fordelene oppsummert:

* Meget sterk reduksjon av nosemasporene

* Gir sterkere og mer vitale bier og øker immunforsvaret

* Øker utrenskningsevne, dvs. at middtrykket reduseres betraktelig

* Produsert av naturlige og sertifiserte komponenter

* NOZEVIT er svært effektiv og økonomisk i bruk

 

OPTIMA - FORTILSKUDDET SOM STYRKER BIENES AKTIVITET

OPTIMA er et naturlig fortilskudd for bier. OPTIMA inneholder plantepolyfenoler - som lenge har vært kjent for sine rensende effekter på tarmer og organer - sammen med komplekse oljer, vitaminer, mineraler og aminosyrer som fremmer bienes helse, aktivitet og renseevne. 

Dersom biene ikke får tilstrekkelige mengder av hver enkelt aminosyre, kan de ikke oppta og nyttiggjøre seg proteinet. Kun gjennom fortilskudd har vi kontroll over hvilke mengder av de forskjellige aminosyrer biene får, men i naturlig pollen må vi bare anta at disse er til stede, om enn i vekslende mengder. I hele eggleggingsperioden bør vi gi et visst tilskudd der alle aminosyrene er tilstede i store nok mengder, slik at vi både fremmer utviklingen og forlenger livet til vinterbiene. Uten aminosyrer hjelper det ikke å ha en god dronning.  

Biene stimuleres blant annet til å ta for og øker byggeaktiviten. OPTIMA fører til redusert middtrykk. Biene aksepterer ny dronning lettere og OPTIMA er også fordelaktig å benytte ved sammenslåing av bifolk. Biene blir også roligere ved bruk av OPTIMA. Dette er fordelene oppsummert:

* Stimulerer til økt samling av nektar

* Antibakteriell både for biene og kubemateriellet

* Stimulerer til økt voksproduksjon

* Reduserer antall varroa ved at biene får økt renseevne

* Roer biene ned

* Øker aksept av nye dronninger

* Effektivt ved foring av svermer