Bier i arbeid på geitrams, som blomstrer fra ca. 20 juli til 20 august, dvs. omtrent samtidig med røsslyng, og i honningen fra Sele er det mye geitrams, som gir en mildere smak enn ren røsslyng.