Se hvor tyven tar veien

Dessverre har vi de siste årene registrert tyveri av bikuber, og det har hittil vært svært vanskelig å finne tyvene. Nå kan vi imidlertid tilby deg en genial tyverialarm, som varsler eieren øyeblikkelig hvis kuben flyttes og oppdaterer kubens GPS posisjonen kontinuerlig på eierens smart-telefon og pc. Eieren vil evt. hjemmefra kunne sette i verk de tiltak som etter omstendighetene er passende for å få kontroll med kubene.   

Vi er eneimportør for en nyutviklet alarm som varsler på din telefon og pc og oppgir GPS posisjonen på hvor kubene befinner seg.

Alarmen kan skjules hvorsomhelst i kuben og er i hvilemodus inntil kuben evt flyttes. Alarmen utløses straks dersom kuben flyttes, og oppdaterer posisjonen kontinuerlig. Etter få sekunder vil alarmen sende ut signaler med GPS koordinater.

Vanntett konstruksjon.

Berøringsfri inn og utkobling.

Lang levetid på batterier.

Tyven kan følges på din PC eller mobiltelefon, slik at du ser hvor kuben flyttes.

Virker på alle typer GPS signaler.

Alarmen kan gjemmes inne i kuben slik at tyven ikke oppdager at det er alarm på kuben.

En nærmere beskrivelse er gitt her:

BIKUBE TYVERIALARM

 • Alarmen kan plasseres i kuben i hvilken som helst stilling og hvor som helst
 • Ved bevegelse av kuben mottar birøkteren en SMS melding med GPS-koordinatene til kuben med link til Google Maps
 • Birøkteren kan nå følge kubens posisjoner
 • Posisjonering av kuben er også mulig uten GPS signaler

INSTALLASJON

 • Den lave høyden, 12 mm, tillater installasjon både på selve kubeveggen, i en ramme eller tavlegate, eller hvor som helst der den ikke blir lett å oppdage av tyven
 • Boksen er laget av plastic, med vann- og støvbeskyttelse, slik at den tåler å stå inne i kuben

USKADELIG FOR BIENE

 • I ”STAND-BY MODE” vil alarmen være helt passiv og ikke sende ut signaler
 • En kontinuerlig utsendelse av signaler kan gjøre at biene blir disorientert. Signalene som utløses ved tyveri blir derfor ikke sendt kontinuerlig, men i intervaller

 FØRSTE BIKUBE TYVERIALARM MED ALT INNEBYGGET

 • Alarmen har ingen utenpåliggende ledning eller antenne
 • Alarmen har ingen utenpåliggende bryter
 • Innstilling av alarmen kan kun gjøres av eier med fjernkontroll tilpasset hans alarm
 • Fjernkontroll gjør at alarmen kan innebygges i kuben og skjules fullstendig
 • Eieren kan aktivere eller deaktivere alarmen når som helst etter behov

 SPORING OG FØLGING AV EN STJÅLET BIKUBE

 • Når kuben flyttes utløses øyeblikkelig alarmen og sender SMS til eierens mobiltelefon med GPS koordinater
 • Nytt signal med posisjon sendes når som helst når eieren ber om det via sin telefon
 • For hver oppdatering av lokasjon følger direkte link til Google-Maps

BATTERIETS LEVETID

 • I STAND-BY MODE vil batteriet vare ca. 6 måneder
 • I TYVERI-MODE vil batteriet vare ca. 3 dager. Batteriene er oppladbare og handelsvare

NYTT FRA 2017 ER AT VI LEVERER KUBEVEKT MED TYVERIALARM OG GPS. SE NETTBUTIKK ELLER KONTAKT OSS.

 

BE OSS OM ET GODT TILBUD

john@oygardsbi.com

56337600 - 97075409