Hive clean 500 ml flaske med spiss og 15 ml sticks

Varroa midd

Varroamidden er en parasitt som lever på honningbiene. Midden får næring ved å suge på bienes kroppsvæske, hvorved de svekkes og kan få skadelige patogener og virus. Infiserte og ubehandlede koloniene dør ut med mindre det blir iverksatt og gjennomført mottiltak.

Midden er en stor trussel mot alle bikolonier når den er etablert i et distrikt. Midden har sin opprinnelse i Asia og er nå spredt over de største deler av verden.  

Det antas at dronene er de som mest effektivt sprer midden, da de mye oftere besøker andre kolonier enn arbeiderbiene.

Hvis du oppdager Varroamidd i din bigård, må du handle raskt og gi behandling snarest mulig, ellers risikerer du at hele bigården blir infisert og dør ut.  

Fordeler med Beevital Hiveclean

Beevital Hiveclean er utviklet for å redusere og rydde ut Varroa i bifolket.

Hovedfordelen med Hiveclean sammenlignet med andre behandlingsmetoder er at biene stimuleres til å renske hverandre, slik at midden faller av og ned på bunnbrettet.

Noen kaller bier med stor evne til å renske hverandre for ”immune mot Varroa”. Det er selvsagt feil, men en kan avle på bier som naturlig har slike egenskaper og få bier som holder middtrykket nede. Det er nettopp slike egenskaper en del asiatiske bier har, og derfor er ikke midden en like stor plage hos disse.

Hiveclean leverer også en klebrig plate som plasseres på diagnosebrettet slik at midden blir hengende fast og klarer ikke å krabbe opp igjen, og dette øker effekten av behandlingen. Birøkteren får et nøyaktigere bilde av middpresset, i motsetning til behandlinger uten bruk av den klebrige platen. I tillegg benyttes et gitter som biene går på, slik at de ikke kommer i berøring med den klebrige platen eller midden.  

I motsetning til vanlige behandlingsmåter, kan Hiveclean brukes gjennom hele sesongen uten å påvirke honningproduksjonen eller ynglingen. Den er organisk og inneholder ingen medisiner. Noen andre behandlingsmetoder kan redusere yngelutviklingen på kritiske tider av året. De kan også sette smak på uforseglet honning, og i noen tilfeller har midden blitt motstandsdyktig mot behandlingen.

For ytterligere informasjon, se artikkelen ”Varroabehandling” som kommer senere. Da Hiveclean er et organisk produkt, oppstår ikke de nevnte problemer.

Vi er overbevist om at Hiveclean er det beste valget blant de forskjellige metodene, fordi det er et naturlig basert produkt og foretrekkes derfor av den bevisste birøkter. Hiveclean stimulerer immunforsvaret til biene og vitenskapelige tester har bevist at Hiveclean virker svært effektiv mot Varroamidden.

Hiveclean stimulerer til fremvekst av sterke og sunne bifolk ved hjelp av naturlige midler, den er organisk og behandlinger kan gjennomføres når som helst hele året, under trekk og yngling i motsetning til forskjellige andre Varroa behandlingsmetoder.

Hiveclean stimulerer og øker bienes renseevne, den holder bilfolkene dine rene og i god stand. Middtrykket reduseres til et minimum, og biene dine revitaliseres ved bruk av naturlige midler og de vil produsere mer honning.

Varroabestanden bygger seg opp gjennom sommermånedene og i løpet av vinteren kan bifolket dø ut da det var for svakt ved innvintringen. Behandling med Hiveclean kan gjøres gjennom hele sommeren og dermed hindre at bifolket blir for svakt ved innvintring. Dette produktet stimulerer til rensing, som er et naturlig preventiv mot Varroa.

Hiveclean er enkelt å bruke og økonomisk, det er organisk og kan brukes hele året. Viktig er det at det også har stor effekt ved bruk i yngelperioden.

Beevital Hiveclean inneholder: vann, sakkarose, sitronsyre, oksalsyre, propolis ekstrakt og eteriske oljer.

Andre behandlinger

Noen andre behandlinger inneholder Tymol. Selv om dette er et naturlig produkt, kan Tymol forurense eller påvirke honningen og redusere bienes reproduksjonssyklus.

Andre produkter kan være ganske ekstreme med hensyn til aktive kjemikalier eller antibiotika.

Varroa midd har også blitt immune mot noen behandlinger etter konstant bruk.

Hvordan fungerer Hiveclean?

Hiveclean anvendes helt og holdent utvendig på biene, og påvirker ikke kvaliteten på honning.

Når den er fordelt mellom rammene danner den mikroskopiske klebrige dråper som fester seg til de små hårene på biene. Ved bienes kontinuerlige rørelser fordeles Beeclean jevnt blant de andre bier i kuben.

Beevital Hiveclean aktiverer utrenskninsinstinktet som fører til grundigere rengjøring av tavler og døde larver.

I en tungt befengt kube og når bier er svekket eller syk på grunn av Varroamidd, forlater bifolket kuben og kan observeres foran flyhullet. Hiveclean forhindrer dette ved at lukten inne i kuben endres. Midden reagerer på denne lukten ved å forlate bien den sitter på.

Parasitten faller ned gjennom gitteret og blir sittende fast på den klebrige platen, hvor den sulter til døde. Døden er ikke forårsaket av kjemiske blandinger og den døde midden ligger på diagnosebrettet og ikke på tavlene. Riktig bruk av Hiveclean har ingen negativ effekt på biene, yngelen eller dronningen, og heller ikke honningen eller birøkteren.

Når er det best å behandle med Hiveclean?

Om våren etter at biene har begynt å samle pollen og i varmt nok vær, kan du utføre en behandling ved å fordele 15 ml Hiveclean i yngelrommet over de midtre tavlene, eller der det er mest bier. Neste dag evaluerer du nedfallet. Dersom nedfallet er stort kan du deretter velge å gjennomføre en utvidet behandling for å regenerere bifolket.

I juli/august bør du sjekke bilfolkene for midd. På denne tid av året finnes mesteparten av midden i cellene. Letteste måten å sjekke på er ved å legge inn Hiveclean Varroa Sticky Floor (en klebrig plate), spre 15 ml Hiveclean mellom tavlene og sjekk etter 24 timer. Hvis nedfallet er større enn 15 midd i en 24-timers periode, gjennomfør en utvidet behandling.

Ytterligere Hiveclean behandlinger under hver inspeksjon gjennom året vil være fordelaktig for bienes helsetilstand gjennom vinteren. Konstant bruk av Hiveclean vil gagne kolonien gjennom vinteren og inn i det kommende året.

For å kvitte seg med de siste midd i kuben, som normalt lever i ca. 6 måneder, kan du gjennomføre en eller flere vinterbehandlinger, og det er da store sjanser for at resterende midd vil falle ned. Såfremt utetemperaturen er over 0 °C kan du behandle med Hiveclean på vinterklasen.  

Hvordan bruker jeg Hiveclean?

Først varmer du opp Hiveclean til kroppstemperatur, ved for eksempel å legge den innenfor skjorta en stund. Hiveclean virker best når utetemperaturen er fra 10 – 25 °C . På svært varme dager vil biene ikke sitte så tett på yngelen og effekten av Hiveclean blir da lavere. Beste resultat oppnås når flest mulig bier er inne, dvs. etter at trekket er slutt for dagen.

Ca 15 ml Hiveclean fordeles mest mulig jevnt over biene i mellomrommet mellom tavlene blant de midterste 7-8 rammene fordi dette er der de fleste midd finnes. Fjerning av voksbroer på toppen av rammene gjør fordelingen enklere.

Her kommer senere en video

Utvidet behandling

Bruk et varroagitter og en klebrig matte og fordel Hiveclean mellom rammene som vanlig. Sjekk nedfallet neste morgen og tell antall midd. Resultatet gir deg en viss idé om middtrykket.

I koloniene med yngel dobles antall midd hver måned. Hvis nedfallet er høyere enn 15 midd innenfor en 24 timers periode, er en utvidet behandling som består av 3 sammenhengende operasjoner nødvendig, slik det er beskrevet nedenfor.

Denne behandlingen baserer seg på middens livsløp og yngelperiode. Fra egg til formeringsdyktig midd tar det ca 7-8 dager, og en behandling med Beevital over 18 – 20 dager sikrer inntil 100 % utryddelse av varroamidd fra kuben din.

  • Første behandling skjer på første dag og denne vil virke frem til den 8. dagen.

  • Andre behandling utføres bør skje på den sjette dagen og virker frem til 14. dag.

  • Tredje behandling gjøres på 12. dag som virker frem til 18 dag.

Etter denne behandlingen vil bifolket være kvitt nesten all midden og være i stand til en sikker overvintring.

Vi håper du lykkes i å eliminere Varroa fra dine bifolk og sikrer dine bier en vedvarende god helse.

 

Alle Beevital Hiveclean produkter fås kjøpt i vår nettbutikk eller ved henvendelse til john@oygardsbi.com

 

Når du arbeider med Hiveclean unngå da å få dette i øynene da dette er surt og svir.

Hold alltid flasken godt stengt.
Hold produktet ute av direkte sollys. Hold produktet utenfor barns rekkevidde.
Hiveclean er ikke en medisin, og erstatter ikke noen.
Hiveclean hjelper biene til å bygge opp sterke og sunne kolonier med naturlige midler.
10 – 20 ml Hiveclean per behandling er passe dose per kube avhengig av bistyrka, eller 2 – 3 ml per tavle bier.

Kommentarer

17.05.2021 20:34

Nur Mariann

Hei skulle gjerne hatt hive clean