GENERELL PRODUKTINFORMASJON

Ved siden av de anerkjente halv- og helautomatiske slyngene og skrellemaskinene leverer vi også voksskruer,  kjølte og oppvarmede tanker.

Styring av temperaturen under honningbehandlingen er svært viktig for sluttproduktets kvalitet, og disse tankene leverer vi i størrelser fra 50 til 3000 liter, og ellers etter kundens spesielle krav.

De forskjellige maskinene kan anskaffes separat og etter behov, og med tiden kan du sette disse sammen slik at du bygger din egen slyngelinje tilpasset ditt opplegg for driften.

Tilpasningsdyktighet og fleksibilitet preger KÖNIGINs produksjon og produktspekteret kan tilpasses både store og små honningprodusenters ønsker og behov.

LEGG MERKE TIL DE GODE GARANTIVILKÅRENE

For mer informasjon, les nedenfor

og se video av automatisk skrellemaskin nedrest på siden:

🙂

Tangensialslynger:

Disse er produsert med kapasitet fra 3-6 rammer, tilpasset alle kjente rammetyper.

Slyngene lages i rustfritt, syrefast materiale, av kvalitet KO33 (WNR 1.4301). Avhengig av størrelse og antall rammer produseres de tangensale slyngene med diameter fra 41, 64 og 82 cm med elektrisk motor eller manuell drift med sveiv.

Generelle egenskaper I:

Alle maskinene som produseres av oss utføres i robust, syrefast og rustfritt materiale, med høyglanspolerte overflater, og tilfredsstiller de krav som stilles av næringsmiddelindustrien. Maskinene er enkle å rengjøre og desinfisere, og blir ikke skitne eller misfargete selv etter lang tids bruk med tung drift. Selve slyngekroppen og lokket kan alternativt utføres i polypropylen eller gjennomsiktig plexiglass dersom dette skulle være ønskelig.

Vekten av slyngene er optimalisert slik at det ikke behøves en tung konstruksjon for å stabilisere slyngene. Rotoren bremses elektrisk og en tung bremsetrommel er derfor ikke nødvendig.

Slyngene kan utføres med sveiv for manuell drift eller en elektrisk motor (12 V eller 230 V) eller de kan leveres i en kombinasjonen av disse.

Slyngene kan leveres med halv-automatisk kontroll (utstyrt med manuell bryter for vending og trinnløs hastighetsregulering) eller en helautomatisk kontrollboks (der slyngetid og vending kan velges av operatøren innenfor forhåndsprogrammerte muligheter) på de elektriske slyngene.

For å få en maskin gjennom en døråpning kan en eller flere føtter med letthet fjernes og slyngen legges på siden når den tas inn i rommet. Høyden av en radiell eller tangentiell slynge uten føtter er 66 cm, og på de selvvendende slyngene er høyden 75 cm, som er mindre enn de fleste dørbredder. Føttene kan leveres justerbare eller kan fra fabrikken kappes til den høyde kunden måtte ønske.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på maskinene og hele 4-års garanti for regulatorene!

 

Radialslynger

Disse er produsert med plass til 8-64 rammer, avhengig av de rammetyper kunden bruker og diameter på maskinen.

Standardutførelsen leveres i halvautomatisk versjon, med manuell bryter for endring av fartsretning og omdreiningstall.

Maskinen kan også leveres med en helautomatisk kontrollenhet. I dette tilfellet med fire forhåndsdefinerte valgbare sekvenser (5, 6, 8 og 10 minutter). Maskinen akselererer automatisk fra start opp til valgt turtall, bremser så ned og stopper.

Generelle egenskaper II:

Honningen renner ut gjennom en påsveist syrefast ventil av gulliotin-type ved bunnen avslynga. Ekstra ventiler kan monteres og plasseres der kunden måtte ønske.

Honningslynga er utstyrt med konisk bunn, og skrår fra sentrum mot periferien 9-12 cm lavere, avhengig av type maskin.

Manuelle maskiner leveres med en skivebremse for å hindre tilbakeløp og sikre mot skade på operatøren

Motoren er montert på en av føttene under maskinen. Kraftoverføring til slyngas roterende del skjer via reimdrift.

Regulatoren til de elektriske maskinene er egenutviklet, og passer bare til bruk på våre maskiner. Ved evt. feil på regulator kan ny sendes omgående fra lager!

For spesielle krav og forespørsler angående våre slynger kan de fleste av disse imøtekommes i vår produksjon.

Produsert i syrefast rustfritt materiale godkjent for næringsmiddelindustrien.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på maskinene og hele 4-års garanti for regulatorene!

 

Selvvendende slynger

Disse produseres med plass til 4-16 rammer avhengig av den rammetype kunden bruker og maskinens diameter.

I selvvendende slynger vil rammenme vende når fartsretningen endres og en slipper da den tidkrevende operasjonen med å manuelt snu rammene i kurven.

Selvvendende slynger er utstyrt med elektriske regulatorer som standard.

Det er fire forhåndsprogrammerte slyngetider (ca. 3, 4, 5, 6 minutter). Disse er innstilt fra fabrikken, og kan ikke endres av brukeren. Imidlertid kan dette endres ved fabrikken dersom andre slyngetider skulle ønskes.

Slyngeprosessen består av tre sykluser. I første fase lettes tavlene ved at 30-40 % av honningen på den ene siden slynges ut ved et lavere turtall. Deretter stopper slynga og står stille 2 – 3 sekunder før den vender og slynger den andre siden mens turtallet øker opp til innstilt verdi. Andre siden er da ferdigslynget. Maskinen stanser igjen og står 2-3 sekunder før den endrer retning og slynger ferdig første side. Slynga stanser og varsler med en pipelyd at prosessen er ferdig. Dette er en svært behagelig måte å slynge honning på.

Rotasjonshastigheten kan reguleres under bruk. I første syklus roterer maskinen ved bare 70 % av angitt hastighet. I syklus 2 og 3 går maskinen opp i innstilt full rotasjonshastighet. Omdreiningstallet kan justeres mens maskinen går.

2-års garanti mot produksjonsfeil for maskiner og 4-års garanti for regulatorer!

 

Honning & vokssentrifuge og vokssmelter

Vi har utviklet en vokssentrifuge som har vist seg å være en svært god løsning på et problem for mange birøktere. Sentrifugen trekker ut honningrester fra skrellevoksen og ødelagte honningtavler. En betydelig mengde honning som ellers ville gått tapt, sentrifugeres ut av voksrestene i høy hastighet. Etter at honningen er sentrifugert ut, settes dampgeneratoren på og voksen smelter og renner ut. Dette er en to-i-ett maskin hvor både resthonning og voks skilles ut. Begge funksjoner arbeider separat. Sentrifugen er rimeligere i anskaffelse enn de små vokspressene som er på markedet, og en bigård av litt størrelse vil fort tjene sentrifugen inn igjen. Maskinen leveres med 3,25 kW motor, 230 V, og leveres i to størrelser, hvor diameter er 52 eller 64 cm. Høyden er 110 cm. Vekten er 55 kg eller 62 kg. Den er lett å rengjøre. Ved bruk av to innsatser effektiviseres arbeidet betraktelig.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på maskinene og hele 4-års garanti på motorene!

 

Automatisk slyngelinje

Den automatiske slyngelinja består av en automatisk skrellemaskin med oppvarmet vibrerende knivblad, vokspresse av skruetype og en horisontalslynge.

Skrellemaskinen har en kapasitet av opptil 400 rammer per time. Deretter plasseres rammene automatisk på et horisontalt magasin hvorfra tavlene mates inn i slynga. Horisontalslynga leveres med kapasitet 60, 80 eller 100 rammer. Skrellevokset går gjennom vokspressen som leveres i 2 forskjellige størrelser med kapastet 50 eller 200 kg/h. Den minste pressen passer best til en halvautomatisk skrellemaskin med vibrerende blad. De forskjellige maskinene kan brukes som separate enheter utenfor slyngelinja, og kan derfor anskaffes etter behov. Linjen kan utstyres med oppvarmede eller nedkjølte honningbeholdere, pumpe og filter etter valg. Vi kan også utføre montering og igangkjøring av enhetene.

Produsert i syrefast rustfritt materiale godkjent for næringsmiddelindustrien.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på maskinene og hele 4-års garanti på motorene og regulatorene!

 

Skrellekar

Skrellekarene har vært produsert av oss i de samme design og størrelser i over 10 år, og er svært robuste og varige. De er sammenleggbare i lengder på 95 og 125 cm og er serieprodusert, men spesielle lengder kan bestilles. 2 – 4 personer kan arbeide samtidig på karene. Karene kan brukes til avdrypping av 18 til 36 rammer. Honningen drypper gjennom en perforert plate som går i hele karets lengde og renner over den skrå bunnen hvor kan tappes gjennom tappekran i den ene siden. Lokk kan leveres som tilleggsutstyr.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på skrellekarene!

 

Halvautomatisk skrellemaskin med vibrerende blad

Bruker du denne maskinen kan du øke skrellehastigheten betraktelig. Maskinens kapasitet er over 150 rammer/time, men skrelling av opptil 250 rammer/time er fullt mulig!

Maskinen kan deles inn i mindre deler for å lette transporten, da dette er en stødig og lett konstruksjon.

Skrelling av rammene foregår på begge sider samtidig ved hjelp av de vibrerende knivene. På grunn  av bladenes spesielle utforming, kan cellene i tavlene ikke skades, og det samler seg ikke skrellevoks på bladene. Det kreves ingen oppvarming. Bladene kan hurtig tilpasses ulike rammestørrelser. Bladene kommer ikke i berøring med rammesidene, men beveger seg mellom dem, slik at verken knivene eller rammene ødelegges. ramme lekter, de beveger seg i dem, og så bladene verken rammene kan bli skadet. Avstanden mellom bladene kan enkelt justeres under drift enten ved bruk av hendelen eller fotpedalen, slik at en evt. kan unngå skrelling av yngelområde, dersom slike tavler er blitt høstet.

Skrellevokset faller ned i et kar med sil hvor honningen kan renne av og ned i en lavere beholder.

Maskinen leveres med 12 V eller 230 V motor.

Produsert i syrefast rustfritt materiale godkjent for næringsmiddelindustrien.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på maskinene og hele 4-års garanti på motorene!

 

Regulatorer og motorer

Elektriske regulatorer

Våre tangential- og radialslynger leveres med halvautomatiske regulatorer som standard. Etter oppstart roterer maskinen inntil den slåes av manuelt. Omdreiningstall og retning velges av operatøren.

Våre selvvendende slynger er utstyrt med automatisk regulering av omdreiningstall og retning (forprogrammert slyngetid og sykluser + mulighet for hastighetsendring under drift).

Den totale slyngetiden kan velges mellom 4 forprogrammerte muligheter. Hvert program består av tre slyngesykluser (1. Forslynging av en tavleside, 2, Vending og slynging av den andre siden, 3. Ferdigslynging av første side).

For begge typer regulatorer gjelder at innstillingene kan endres under drift, fra 0 – 400 rev/min.

Elektriske motorer

12 V DC, med kullbørster (for motorkapasitet 250 W 350 W, 500)

230 V AC, med kondensator, 2 polet (motor capacity: 250 W)     

Vi gir 4 års garanti på motorer og regulatorer!

 

Oppvarmede eller kjølte tanker, kar og blandebeholdere

KÖNIGIN har videreutviklet fremstillingsteknikkene i produksjonsprosessen i 2014 og bygget ut verkstedsfasilitetene og anskaffet produksjonsverktøy for bearbeiding av syrefast stål.

Som resultat av dette, kan vi produsere tanker, blandeverk og andre maskiner i forskjellige varianter for matvareindustrien. 

Med dagens kapasitet knan vi fremstille tanker fra 25 liter til 3000 liter, som oppvamings- eller kjøletanker, etter behov. Oppvarmede blandere eller beholdere, som vin eller brennevinstanker produseres også i de samme størrelser. Tankene kan selvsagt også produseres etter kundens design.

2 års garanti mot fabrikasjonsfeil på tankene!

 

Königin birøktermaskiner som fungerer!

Den største del av produksjonen skjer ved vårt sentrale anlegg. Et eget utstillingsrom hvor vi presenterer våre maskiner og en butikk på 320 m2 for birøktere ligger også her.

Levering skjer i hele Europa, Nord-Afrika og Midtøsten-regionen.

Våre maskiner er fremstillt i høyverdig syrefast rustfritt stål som garanterer behandling av honning til topp kvalitet og høy grad av renhet i beholderene!

Vi gir 2 års full garanti mot fabrikasjonsfeil for våre maskiner og hele 4 år på motorer og regulatorer, og evt. reparasjoner etter denne perioden gjennomføres til rimelige kostnader.

Vår produksjonsfilosofi er:

PRODUKSJON AV SLITESTERKE MASKINER SOM ER ENKLE I BRUK

Automatisk skrellemaskin med oppvarmede kniver, her vist i linje med matebord og horisontalslynge

Skrellemaskinen kan settes opp separat eller i en slyngelinje. Slyngelinjen kan bygges ut etter behov med det fleksible systemet fra KÖNIGIN. Her er en 60 rammers horisontalslynge vist.

Kommentarer

21.12.2021 19:24

Xheidma

Hellooo